за Христос

Яков 4   

1 Предупреждение срещу раздорите
Откъде произлизат боеве и откъде - препирни, между вас? Не е ли оттам - от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части?
2 Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите.
3 Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.
4 Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
5 Или мислите, че без нужда казва Писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас?
6 Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.
7 И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.
8 Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи.
9 Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга.
10 Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига.
11 Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брат или съди брат си, злослови закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия.
12 Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си, та съдиш ближния си?
13 Слушайте сега, вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година и ще търгуваме, и ще спечелим,
14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Какво е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва.
15 Вместо това вие трябва да казвате: Ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.
16 Но сега се хвалите с високомерие. Всяка такава хвалба е зло.
17 И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях.
Яков: 1 2 3 4 5