за Христос

Яков 3   

1 Силата на езика
Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане.
2 Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
3 Ето, ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло.
4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат накъдето желае кормчията.
5 Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, а колко много дърва запалва!
6 А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла.
7 Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството,
8 но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.
9 С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие!
10 От същите уста излизат благословение и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.
11 Изворът пуска ли от същия отвор сладка и горчива вода?
12 Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.
13 Мъдростта на небето
Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.
14 Но ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината.
15 Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, животинска, бесовска;
16 защото където има завист и свадливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.
17 Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.
Яков: 1 2 3 4 5