за Христос

Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път?

Слушай Яков 2:25
Яков 2:25

Препратки:

Други преводи на Яков 2:25:

Друг пример е Раав, която беше проститутка, но Бог я оправда чрез делата й: тя подслони съгледвачите и им помогна да избягат по друг път.
/Съвременен превод 2004/
Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?
/Верен 2002/
Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път?
/Библейско общество 2000/
Така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път?
/Протестантски 1940/
Също тъй нали с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път?
/Православен/
Така също и Раав блудница не се ли оправда от дела когато прие проводените и ги изведе през друг път?
/Цариградски/
Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?
/KJV/