за Христос

Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?

Слушай Яков 2:20
Яков 2:20

Препратки:

Други преводи на Яков 2:20: