за Христос

Вяра и дела
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?

Слушай Яков 2:14
Яков 2:14

Препратки:

Други преводи на Яков 2:14: