за Христос

Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.

Слушай Яков 1:17
Яков 1:17

Препратки:

Други преводи на Яков 1:17:

Всяко добро и всеки съвършен дар са дадени от горе те идват от Отца, твореца на светлините, който не се променя като сенките на тези светлини, а остава неизменен.
/Съвременен превод 2004/
всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.
/Верен 2002/
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, в Когото няма изменение или сянка от промяна.
/Библейско общество 2000/
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.
/Протестантски 1940/
Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна.
/Православен/
Всеко добро даване, и всека съвършена дарба от горе е, и слезва от Отца на светлините в когото нема изменение или сенка на променяване.
/Цариградски/
Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
/KJV/