за Христос

А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух,

Слушай Юда 1:20
Юда 1:20

Препратки:

Други преводи на Юда 1:20: