за Христос

Горко им! Защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда и загиват в Кореевото упорство.

Слушай Юда 1:11
Юда 1:11

Препратки:

Други преводи на Юда 1:11:

Толкова по-зле за тях! Те избраха пътя на Каин. Заради парите се отдадоха на заблудата на Валаам, разбунтуваха се като Корей и като него са унищожени.
/Съвременен превод 2004/
Горко им! Защото тръгнаха по пътя на Каин, заради печалба се предадоха на заблудата на Валаам и загинаха в упорството на Корей.
/Верен 2002/
Горко им! Защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда и загиват в Кореевото упорство.
/Библейско общество 2000/
Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство.
/Протестантски 1940/
Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево.
/Православен/
Горко им! защото ходиха в пътя Каинов, и зарад мъзда рукнаха се в заблуждението Валаамово, и погинаха в упорството Кореево.
/Цариградски/
Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
/KJV/