за Христос

Юда 1   

1 Против лъжеучителите
Юда, слуга на Исус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос:
2 Милост, мир и любов да се умножат за вас.
3 Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, сметнах за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите.
4 Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш Владетел и Господ Исус Христос.
5 А искам да ви напомня (макар вече да знаете всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от Египетската земя, после погуби онези, които не повярваха,
6 и че ангели, които не опазиха своето достойнство, а напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни окови за съда на великия ден;
7 както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадоха на блудство и бяха обзети от противоестествена страст, са ни дадени за пример, като носят наказанието на вечния огън.
8 При все това по същия начин и тези хора със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
9 Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!
10 Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си.
11 Горко им! Защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда и загиват в Кореевото упорство.
12 Те са подводни скали, когато пируват с вас на вашите трапези на любовта и без страх се угояват; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени;
13 свирепи морски вълни, които изпускат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина довека.
14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, който казва: Ето, Господ идва с десетки хиляди Свои светии
15 да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички нечестивци за всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.
16 Тези хора са роптатели, оплаквачи, които постъпват, водени от страстите си (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.
17 Прослава на Бога
Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени отпреди от апостолите на нашия Господ Исус Христос:
18 В последно време ще има присмиватели, които ще постъпват, водени от своите нечестиви страсти.
19 Тези хора са, които правят разцепления, със светски ум, които нямат Духа.
20 А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух,
21 пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.
22 И към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви;
23 други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня; а към други показвайте милост със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.
24 А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред Своята слава,
25 на единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове. Амин.
Юда: 1