за Христос

а четирите коли и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.

Слушай Числа 7:8
Числа 7:8

Препратки:

Други преводи на Числа 7:8: