за Христос

И когато Моисей влезе в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и му говореше.

Слушай Числа 7:51
Числа 7:51

Други преводи на Числа 7:51: