за Христос

Приеми тези неща от тях и нека служат за вършенето на работата на шатъра за срещане; и ги дай на левитите, на всеки според работата му.

Слушай Числа 7:5
Числа 7:5

Препратки:

Други преводи на Числа 7:5:

Приеми ги от тях и нека служат за извършването на службата на шатъра за срещане; и ги дай на левитите, на всекиго според службата му.
/Верен 2002/
Приеми тези неща от тях и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и ги дай на левитите, на всеки според работата му.
/Библейско общество 2000/
Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.
/Протестантски 1940/
вземи това от тях; това ще послужи за извършване работите при скинията на събранието; и дай го на левитите, всекиму според службата му.
/Православен/
Вземи тези неща от тях, и нека бъдат за да се върши работата на скинията на събранието; и да ги дадеш на Левитите, на всекиго според работата му.
/Цариградски/
Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation; and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service.
/KJV/