за Христос

всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет телета, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета заедно с хлебния им принос и дванадесет козела в принос за грях;

Слушай Числа 7:49
Числа 7:49

Препратки:

Други преводи на Числа 7:49: