за Христос

дванадесет златни тамянника, пълни с тамян (всеки тамянник беше от десет сикъла според сикъла на светилището; всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикъла);

Слушай Числа 7:48
Числа 7:48

Препратки:

Други преводи на Числа 7:48:

дванадесет златни тамянника, пълни с тамян (всеки тамянник беше от десет сикли, според сикъла на светилището; всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикли);
/Библейско общество 2000/
и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.
/Протестантски 1940/
Кога Моисей влизаше в скинията на събранието да говори с Господа, чуваше глас, който му говореше от очистилището, що е над ковчега на откровението между двата херувима, и му говореше.
/Православен/
Всичките говеда за всесъжение бяха дванадесет юнци, още дванадесет овна, дванадесет еднолетни агнета, заедно с хлебните им приношения, и дванадесет ярци от козите в приношение за грях.
/Цариградски/
On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, offered:
/KJV/