за Христос

всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикъла и всеки леген - седемдесет сикъла; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикъла според сикъла на светилището;

Слушай Числа 7:47
Числа 7:47

Други преводи на Числа 7:47:

И когато Мойсей влезе в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше отгоре от умилостивилището, което беше върху ковчега на свидетелството между двата херувима; и му говореше.
/Верен 2002/
всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли и всеки леген - седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според сикъла на светилището;
/Библейско общество 2000/
всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;
/Протестантски 1940/
а за мирна жертва имаше всичко: двайсет и четири телци едър добитък, шейсет овена, шейсет (едногодишни) козела, шейсет шилета (без недостатък); това бяха приносите при освещаване жертвеника, след като бе помазан.
/Православен/
златни темянници дванадесет, пълни с темян, всеки темянник от десет сикли според сикъла на светилището: всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли.
/Цариградски/
And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliasaph the son of Deuel.
/KJV/