за Христос

Тези бяха приносите от Израелевите първенци за освещаването на жертвеника в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни тамянника;

Слушай Числа 7:46
Числа 7:46

Други преводи на Числа 7:46:

И всичките говеда за примирителна жертва бяха двадесет и четири юнеца, освен тях и шестдесет овена, шестдесет козела, шестдесет едногодишни агнета. Това беше приносът за освещаването на олтара, след като беше помазан.
/Верен 2002/
Тези бяха приносите от Израелските първенци за освещаването на жертвеника в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни тамянника;
/Библейско общество 2000/
дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли, според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли);
/Протестантски 1940/
За всесъжение имаше всичко: дванайсет телци едър добитък, дванайсет овена, дванайсет шилета, заедно с тях хлебен принос, и в жертва за грях дванайсет козела;
/Православен/
От сто и тридесет сикли беше всяко сребърно блюдо, и седемдесет сикли всеки леген: всичкото сребро на съсъдите беше две тисящи и четиристотин сикли според сикъла на светилището:
/Цариградски/
One kid of the goats for a sin offering:
/KJV/