за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирей, Енановия син.

Слушай Числа 7:45
Числа 7:45

Препратки:

Други преводи на Числа 7:45:

Всичките говеда за всеизгаряне бяха дванадесет юнеца, освен тях и дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в жертва за грях.
/Верен 2002/
и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирей, Енановия син.
/Библейско общество 2000/
всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли, и всеки леген седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според сикъла на светилището;
/Протестантски 1940/
а дванайсетте златни кадилници, пълни с кадиво, имаха всяка по десет сикли, според свещената сикла: злато у кадилниците всичко - сто и двайсет сикли.
/Православен/
Тези бяха приносите от Израилевите князове за освещението на олтаря в който ден се помаза: сребърни блюда дванадесет, сребърни легени дванадесет, златни темянници дванадесет.
/Цариградски/
One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
/KJV/