за Христос

На дванадесетия ден принесе първенецът на Нефталимовите синове Ахирей, Енановият син.

Слушай Числа 7:44
Числа 7:44

Други преводи на Числа 7:44:

Дванадесет златни тамянника пълни с тамян; всеки тамянник беше от десет сикъла, според сикъла на светилището, всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикъла.
/Верен 2002/
На дванадесетия ден принесе първенецът на Нефталимовите синове Ахирей, Енановият син.
/Библейско общество 2000/
Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;
/Протестантски 1940/
Във всяко блюдо имаше по сто и трийсет сикли сребро и във всяка чаша по седемдесет: и тъй, сребро у тия съдове всичко - две хиляди и четиристотин сикли, според свещената сикла;
/Православен/
и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Ахирея Енановия син.
/Цариградски/
One golden spoon of ten shekels, full of incense:
/KJV/