за Христос

един златен тамянник от десет сикъла, пълен с тамян;

Слушай Числа 7:42
Числа 7:42

Препратки:

Други преводи на Числа 7:42: