за Христос

На единадесетия ден принесе първенецът на Асировите синове Фагеил, Охрановият син.

Слушай Числа 7:41
Числа 7:41

Други преводи на Числа 7:41: