за Христос

На деветия ден принесе първенецът на Вениаминовите синове Авидан, Гедеоновият син.

Слушай Числа 7:37
Числа 7:37

Препратки:

Други преводи на Числа 7:37: