за Христос

На осмия ден принесе първенецът на Манасиевите синове Гамалиил, Федасуровият син.

Слушай Числа 7:35
Числа 7:35

Други преводи на Числа 7:35: