за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовия син.

Слушай Числа 7:34
Числа 7:34

Други преводи на Числа 7:34: