за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасаф, Деуиловия син.

Слушай Числа 7:31
Числа 7:31

Препратки:

Други преводи на Числа 7:31: