за Христос

и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци и по един вол от всеки, и ги представиха пред скинията.

Слушай Числа 7:3
Числа 7:3

Други преводи на Числа 7:3:

и представиха приносите си пред ГОСПОДА: шест покрити каруци и дванадесет вола, по една каруца от двама първенци и по един вол от всекиго, и ги принесоха пред скинията.
/Верен 2002/
и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци и по един вол от всеки, и ги представиха пред скинията.
/Библейско общество 2000/
и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.
/Протестантски 1940/
и представиха приноса си пред Господа - шест покрити кола и дванайсет вола, по една кола от двама началници и по един вол от всекиго, и представиха това пред скинията.
/Православен/
и представиха приносите си пред Господа, шест покрити кола и дванадесет вола, по едни кола от двама князове, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.
/Цариградски/
And they brought their offering before the LORD, six covered wagons, and twelve oxen; a wagon for two of the princes, and for each one an ox: and they brought them before the tabernacle.
/KJV/