за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиил, Сурисадаевия син.

Слушай Числа 7:28
Числа 7:28

Други преводи на Числа 7:28: