за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисур, Седиуровия син.

Слушай Числа 7:25
Числа 7:25

Други преводи на Числа 7:25: