за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, Суаровия син.

Слушай Числа 7:20
Числа 7:20

Други преводи на Числа 7:20: