за Христос

тогава Израелевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;

Слушай Числа 7:2
Числа 7:2

Препратки:

Други преводи на Числа 7:2:

тогава израилевите първенци, главите на бащините им домове, които бяха първенци на племената и стояха пред преброените, принесоха
/Верен 2002/
тогава Израелските първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;
/Библейско общество 2000/
тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;
/Протестантски 1940/
тогава дойдоха (дванайсетте) началници Израилеви, глави на челядите им, началници на колената, които надзираваха преброяването,
/Православен/
тогаз Израилевите князове, началниците на отеческите им домове, които бяха князове на племената и поставени главни надзиратели в изчислението, принесоха приношение,
/Цариградски/
That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered:
/KJV/