за Христос

и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син.

Слушай Числа 7:17
Числа 7:17

Препратки:

Други преводи на Числа 7:17: