за Христос

И Господ каза на Моисей: Нека принасят приносите си за освещаването на жертвеника по един първенец на ден.

Слушай Числа 7:11
Числа 7:11

Препратки:

Други преводи на Числа 7:11: