за Христос

В деня, когато жертвеникът беше помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред жертвеника.

Слушай Числа 7:10
Числа 7:10

Препратки:

Други преводи на Числа 7:10: