за Христос

Приноси за скинията
Когато Моисей свърши поставянето на скинията, помаза я и я освети с всичките й принадлежности и жертвеника с всичките му прибори, и ги помаза, и ги освети,

Слушай Числа 7:1
Числа 7:1

Препратки:

Други преводи на Числа 7:1:

И в деня, когато Мойсей завърши издигането на скинията и я помаза, и я освети с всичките й принадлежности и олтара с всичките му принадлежности, и ги помаза, и ги освети,
/Верен 2002/
Когато Моисей свърши поставянето на скинията, помаза я и я освети с всичките й принадлежности и жертвеника с всичките му прибори, и ги помаза, и ги освети,
/Библейско общество 2000/
И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и освети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,
/Протестантски 1940/
Когато Моисей въздигна скинията и я помаза, когато освети нея и всичките й принадлежности, жертвеника и всичките му принадлежности, и ги помаза и ги освети, -
/Православен/
И когато свърши Моисей поставянето на скинията, и помаза и освети нея и всичките й съсъди, и олтаря и всичките му съсъди, и помаза ги, и освети ги,
/Цариградски/
And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them, and sanctified them;
/KJV/