за Христос

Закон за назорейството
Господ говори още на Моисей:

Слушай Числа 6:1
Числа 6:1

Други преводи на Числа 6:1: