за Христос

Числа 6   

1 Закон за назорейството
Господ говори още на Моисей:
2 Говори на израелтяните: Когато мъж или жена направи изричен оброк за назорейство, за да посвети себе си на Господа,
3 тогава да се отказва от вино и спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие, направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде.
4 През цялото време на назорейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата.
5 През цялото време на назорейския си оброк да не слага бръснач на главата си; докато се изпълни времето, което е обрекъл на Господа, ще бъде свят и нека остави да растат космите на главата му.
6 През цялото време на оброка си, че ще бъде назорей на Господа, да не се приближи до мъртвец;
7 да не се оскверни заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато умрат; понеже назорейският оброк на Бога му е на главата му.
8 През цялото време на назорейството си той е свят на Господа.
9 И ако някой умре ненадейно при него и главата на назорейството му се оскверни, тогава, в деня на очистването си, той да обръсне главата си; на седмия ден да я обръсне.
10 А на осмия ден да донесе две гургулици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане;
11 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца, и в същия ден да освети главата му.
12 След това отново да посвети на Господа дните на назорейството си и да донесе едногодишно агне в принос за вина; а по-предните дни няма да се смятат, защото назорейството му се е осквернило.
13 Ето закона за назорея, когато се изпълни времето на назорейството му: да се приведе при входа на шатъра за срещане;
14 и той да принесе на Господа в принос за себе си едно мъжко едногодишно агне без недостатък за всеизгаряне, едно женско едногодишно агне без недостатък в принос за грях, един овен без недостатък за мирен принос,
15 кош с безквасни пити от чисто брашно, смесени с елей, безквасни кори, намазани с масло, и хлебния им принос с възлиянията им.
16 И свещеникът да ги представи пред Господа и да принесе приноса му за грях и всеизгарянето му;
17 и да принесе овена за мирна жертва на Господа с коша на безквасните хлябове; свещеникът да принесе още хлебния принос с възлиянието му.
18 Назореят да обръсне главата на назорейството си при входа на шатъра за срещане и да вземе космите на посветената си глава, и да ги сложи на огъня, който е под мирната жертва.
19 А свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита от коша и една безквасна кора и да ги сложи на ръцете на назорея, след като той обръсне главата на назорейството си;
20 и свещеникът да ги полюшне за движим принос пред Господа; това заедно с гърдите на движимия принос и с бедрото на приноса за издигане е свято на свещеника; и след това назореят може да пие вино.
21 Това е законът за назорея, който е направил оброк, и за приноса му на Господа поради назорейството му, освен онова, което му дава ръка; съгласно с оброка, който е направил, така да постъпва според закона на назорейството си.
22 Господ говори още на Моисей:
23 Кажи на Аарон и на синовете му: Така да благословите израелтяните, като им говорите:
24 Господ да те благослови и да те опази!
25 Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!
26 Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!
27 Така да възлагат Името Ми върху израелтяните; и Аз ще ги благославям.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36