за Христос

Числа 5   

1 Закони и правила в стана
И Господ говори на Моисей:
2 Заповядай на израелтяните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец.
3 Както от мъжки, така и от женски пол - извеждайте ги; вън от стана ги извеждайте, за да не мърсят становете си, сред които Аз обитавам.
4 И израелтяните направиха така и ги изведоха вън от стана; както каза Господ на Моисей, така направиха израелтяните.
5 Господ говори още на Моисей:
6 Кажи на израелтяните: Когато мъж или жена, като човек, направи какъв да е грях и извърши престъпление против Господа, и този човек стане виновен,
7 тогава да изповяда греха, който е направил, и да върне онова, за което е виновен, и като прибави към него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил.
8 Но ако човекът няма сродник, на когото да върне онова, за което се е провинил, тогава това, което поради виновността трябва да се върне на Господа, нека бъде на свещеника заедно с овена на умилостивението, с който ще направи умилостивение за него.
9 Всеки принос за издигане от всичките осветени неща на израелтяните, който донасят на свещеника, нека бъде негов.
10 Негови да бъдат и посветените неща от всеки човек; всичко, каквото дава някой на свещеника, нека бъде негово.
11 Говори на израелтяните: Ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него,
12 като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея и без да бъде хваната в делото,
13 и дойде върху него дух на ревност и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревност и ревнува жена си, а тя не е осквернена,
14 тогава този човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса й за нея, една десета от ефа ечемичено брашно; но с елей да не го полее, нито да сложи върху него ливан, защото е принос за ревност, принос за спомен, който напомня за беззаконие.
15 Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа.
16 После свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията, и да я сложи във водата.
17 И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата й и да сложи в ръцете й приноса за спомен, приноса за ревност; и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклятие.
18 И свещеникът да я закълне, като каже на жената: Ако не е легнал някой с теб и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тази горчива вода, която докарва проклятие;
19 но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си се осквернила, и ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти
20 (тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклятие и да й каже:), Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като Господ направи да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;
21 и да влезе тази вода, която докарва проклятие, във вътрешностите ти и да надуе корема ти, и да изсуши бедрото ти; и жената нека отговори: Амин, амин.
22 После свещеникът да напише тези клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода;
23 и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклятие; и като влезе в нея водата, която докарва проклятие, да стане горчива.
24 Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревността, да полюшне този принос пред Господа и да го принесе на жертвеника;
25 и свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на жертвеника и след това да даде на жената да изпие водата.
26 А когато я напои с водата, тогава, ако е осквернена и е извършила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклятие, като влезе в нея, ще стане горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне; и тази жена ще бъде за проклинане в народа си.
27 Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева.
28 Това е законът за ревността, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, се оскверни
29 или когато дойде дух на ревност върху някой мъж и ревнува жена си, тогава нека постави жената пред Господа и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според този закон.
30 Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36