за Христос

Числа 4:24-28,38-41   

24 Ето службата на семействата на Гирсоновите синове при слугуването им и при носенето им на товари:
25 ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и завесата на входа на шатъра за срещане,
26 и дворните завеси, завесата на вратата при входа на двора, който е около скинията и жертвеника, въжетата им, всички прибори за службата им и каквото е потребно за тези неща; така те ще слугуват.
27 Цялото служене на Гирсоновите синове, относно цялото им носене на товари и цялото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарон и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.
28 Това е службата на семействата на Гирсоновите синове в шатъра за срещане; заръчаното на тях ще бъде под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.
38 А преброените от Гирсоновите синове според семействата си и според бащините си домове,
39 от тридесет години нагоре до петдесет години - всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане,
40 преброените от тях според семействата им, според бащините им домове бяха две хиляди шестстотин и тридесет души.
41 Тези са преброените от семействата на Гирсоновите синове - всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха по Господнето повеление.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36