за Христос

След като Аарон и синовете му свършат с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват Каатовите синове, за да ги носят; но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане ще носят Каатовите синове.

Слушай Числа 4:15
Числа 4:15

Препратки:

Други преводи на Числа 4:15:

И когато при вдигането на стана Аарон и синовете му свършат с покриването на светилището и всичките принадлежности на светилището, тогава да пристъпват синовете на Каат, за да ги носят; но да не се докосват до святото, за да не умрат. Това е, което синовете на Каат трябва да носят от шатъра за срещане.
/Верен 2002/
След като Аарон и синовете му свършат с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват Каатовите синове, за да ги носят; но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане ще носят Каатовите синове.
/Библейско общество 2000/
И като свършат Аарон и синовете му с покриването на светите вещи и всичките свети прибори, когато трябва да се дига станът, тогава да пристъпват каатците; за да ги носят: но да се не докосват до светите неща, за да не умрат. Тия неща от шатъра за срещане ще носят каатците.
/Протестантски 1940/
Кога се дигне станът за път, и Аарон и синовете му покрият цялото светилище и всичките вещи на светилището, тогава Каатовите синове да дойдат да носят; но те не бива да се допират до светилището, за да не умрат. Тия вещи от скинията на събранието да носят Каатовите синове.
/Православен/
И като свършат Аарон и синовете му да покриват светите вещи и всичките свети съсъди когато трябва да се дигне станът, тогаз да пристъпят Каатовите синове, за да ги носят; но да се не прикоснат до светите, за да не умрат. Тези неща от скинията на събранието ще носят Каатовите синове.
/Цариградски/
And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.
/KJV/