за Христос

Числа 4   

1 И Господ говори на Моисей и Аарон:
2 Измежду Левиевите синове преброй Каатовите синове според семействата им, според бащините им домове,
3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в съответната смяна да вършат работа в шатъра за срещане.
4 Ето, службата на Каатовите синове в шатъра за срещане ще бъде около пресвятите неща:
5 когато се вдига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закриващата завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството
6 и ще сложат на него покрив от язовски кожи, а отгоре ще разпрострат плат, цял от синьо, и ще проврат върлините му.
7 Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпрострат син плат, на който ще сложат блюдата, тамянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея;
8 и върху тях ще разпрострат червен плат и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините й.
9 После ще вземат син плат и ще покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които си служат около него;
10 и ще сложат него и всичките му прибори вътре в покрив от язовски кожи и ще го окачат на лост.
11 А върху златния олтар ще разпрострат син плат и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.
12 Ще вземат и всичките му служебни прибори, с които служат в святото място, и ще ги сложат в син плат, ще ги покрият с покрив от язовски кожи и ще ги окачат на лост.
13 Тогава, като очистят пепелта от жертвеника, ще разпрострат на него морав плат
14 и ще положат на него всичките му прибори, с които си служат около него - въглениците, вилиците, лопатите и легените, всички прибори на жертвеника, и ще разпрострат върху него покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.
15 След като Аарон и синовете му свършат с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват Каатовите синове, за да ги носят; но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане ще носят Каатовите синове.
16 А Елеазар, син на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния тамян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване - надзор над цялата скиния и над всички неща, които са в нея, - над светилището и принадлежностите му.
17 Господ говори още на Моисей и Аарон:
18 Да не изтребите измежду левитите племето на семействата на Каатовите синове;
19 а за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват към пресвятите неща, правете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всеки на службата му и на товара му;
20 но те да не влизат да видят святите неща нито за минутка, за да не умрат.
21 Господ говори на Моисей:
22 Преброй и Гирсоновите синове според бащините им домове, според семействата им;
23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш - всички, които влизат в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане.
24 Ето службата на семействата на Гирсоновите синове при слугуването им и при носенето им на товари:
25 ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и завесата на входа на шатъра за срещане,
26 и дворните завеси, завесата на вратата при входа на двора, който е около скинията и жертвеника, въжетата им, всички прибори за службата им и каквото е потребно за тези неща; така те ще слугуват.
27 Цялото служене на Гирсоновите синове, относно цялото им носене на товари и цялото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарон и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.
28 Това е службата на семействата на Гирсоновите синове в шатъра за срещане; заръчаното на тях ще бъде под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.
29 Ще преброиш и Мерариевите синове според семействата им, според бащините им домове;
30 от тридесет години и нагоре до петдесет години ще ги преброиш - всички, които влизат в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане.
31 И ето нещата, които са длъжни да носят през цялото си слугуване в шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й,
32 и стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжетата им заедно с всичките им прибори и всичко, което им принадлежи; и да определяте по име вещите, които те са длъжни да носят.
33 Това е службата на семействата на Мерариевите синове в цялото им слугуване в шатъра за срещане, под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.
34 И така, Моисей и Аарон и първенците на обществото преброиха Каатовите синове според семействата им и според бащините им домове,
35 от тридесет години и нагоре до петдесет години - всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане;
36 и преброените от тях според семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет души.
37 Тези са преброените от семействата на Каатовите синове, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Моисей.
38 А преброените от Гирсоновите синове според семействата си и според бащините си домове,
39 от тридесет години нагоре до петдесет години - всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане,
40 преброените от тях според семействата им, според бащините им домове бяха две хиляди шестстотин и тридесет души.
41 Тези са преброените от семействата на Гирсоновите синове - всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха по Господнето повеление.
42 А преброените от семейството на Мерариевите синове според семействата им, според бащините им домове,
43 от тридесет години и нагоре до петдесет години - всички, които влизаха в съответната смяна да слугуват в шатъра за срещане,
44 преброените от тях според семействата им бяха три хиляди и двеста души.
45 Тези са преброените от семействата на Мерариевите синове, които Моисей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Моисей.
46 Всички, които бяха преброени от левитите, които Моисей и Аарон и Израелевите първенци преброиха, според семействата им и според бащините им домове,
47 от тридесет години и нагоре до петдесет години - всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари,
48 онези от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет души.
49 Бяха преброени, както Господ заповяда чрез Моисей, всеки според службата си и според товара си. Така бяха преброени от него, както Господ заповяда на Моисей.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36