за Христос

Числа 36   

1 Наследствено право на омъжените жени
Тогава началниците на бащините домове от семействата на потомците на Галаад, син на Махир, Манасиевия син, от семействата на Йосифовите потомци, се приближиха и говориха пред Моисей и пред първенците, началниците на бащините домове на израелтяните:
2 Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследство на израелтяните с жребий; и господарят ни получи заповед от Господа да даде наследството на брат ни Салпаад на дъщерите му.
3 Но ако те се омъжат за някого от синовете на другите племена на израелтяните, тогава наследството им ще бъде отнето от наследството на нашите бащи и ще бъде прибавено към наследството на онова племе, което ще ги вземе за жени; така то ще бъде отнето от наследството, което ни дава жребият.
4 Даже когато дойде юбилеят на израелтяните, тогава наследството им ще бъде прибавено към наследството на онова племе, което ще ги е взело; и така, наследството им ще бъде отнето от наследството на бащиното ни племе.
5 И така, според Господнето слово Моисей заповяда на израелтяните: Племето на Йосифовите потомци говори право.
6 Ето какво заповяда Господ за Салпаадовите дъщери; Той казва: Нека се омъжат за когото им се види добре, стига само да се омъжат за мъже от семейството на бащиното си племе.
7 По този начин никое наследство на израелтяните няма да премине от племе на племе; защото израелтяните трябва да се привързват, всеки за наследството на бащиното си племе.
8 Всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израелтяните, трябва да се омъжи за един от семейството на бащиното си племе, така че израелтяните да притежават всеки бащиното си наследство.
9 Наследството да не преминава от едно племе в друго, а племената на израелтяните да се привързват, всяко за своето наследство.
10 И Салпаадовите дъщери направиха, както Господ заповяда на Моисей;
11 защото Маала, Терса, Егла, Мелха и Нуа, Салпаадовите дъщери, се омъжиха за синовете на чичовците си;
12 омъжиха се за мъже от семействата на потомците на Манасия, Йосифовия син; и така наследството им остана в племето на бащиното им семейство.
13 Тези са законите и наредбите, които Господ заповяда на израелтяните чрез Моисей на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36