за Христос

Нито един от вас да не осквернява земята, в която живеете, сред която Аз обитавам; защото Аз, Йехова, обитавам сред израелтяните.

Слушай Числа 35:34
Числа 35:34

Препратки:

Други преводи на Числа 35:34: