за Христос

Числа 34   

1 Граници на обещаната Ханаанска земя
Господ говори още на Моисей:
2 Заповядай на израелтяните: Когато влезете в Ханаанската земя (земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите й),
3 тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом; и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток.
4 Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим, да отива до Цин и да продължава от южната страна до Кадис-варни, да излиза на Асар-адар и да отива до Асмон.
5 И границата да завива от Асмон до Египетския поток и да стигне до морето.
6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западната граница.
7 Северните ви граници да бъдат тези: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор;
8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат; и границата да продължава до Седад.
9 Границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асаренан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асаренан до Шефам.
11 Границата да слиза от Шефам до Ривла, на изток от Аин; и границата да слиза и да достига брега на езерото Хинерот на изток.
12 И границата да слиза до Йордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 И така, Моисей заповяда на израелтяните: Това е земята, която ще наследите чрез жребий, която Господ заповяда да се даде на деветте и половина племена.
14 Защото племето на Рувимовите синове, според бащините си домове, и племето на Гадовите синове, според бащините си домове, взеха наследството си, както и половината от Манасиевото племе взе.
15 Тези две и половина племена взеха наследството си оттатък Йордан, срещу Йерихон, на изток.
16 И Господ говори на Моисей:
17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус, Навиновият син.
18 Също от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство.
19 А ето имената на тези мъже: от Юдовото племе: Халев, Ефониевият син;
20 от племето на Симеоновите синове: Самуил, Амиудовият син;
21 от Вениаминовото племе: Елидад, Хислоновият син;
22 от племето на Дановите синове: първенец Вукий, Йоглиевият син;
23 от Йосифовите потомци, от племето на Манасиевите синове: първенец Аниил, Ефодовият син;
24 а от племето на Ефремовите синове: първенец Камуил, Сафтановият син;
25 от племето на Завулоновите синове: първенец Елисафан, Фарнаховият син;
26 от племето на Исахаровите синове: първенец Фалтиил, Азановият син;
27 от племето на Асировите синове: първенец Ахиуд, Шеломиевият син;
28 и от племето на Нефталимовите синове: първенец Федаил, Амиудовият син.
29 Тези са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израелтяните в Ханаанската земя.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36