за Христос

Числа 33:50-56   

50 Тогава Господ говори на Моисей на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон:
51 Кажи на израелтяните: Когато минете през Йордан в Ханаанската земя,
52 изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им лети идоли и съборете всичките им капища.
53 Завладейте земята и се заселете в нея; защото на вас съм дал тази земя за наследство.
54 И да разделите земята с жребий между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всеки наследството да бъде там, където му се падне жребият. Според бащините си племена да наследите.
55 Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в земята, в която живеете.
56 А и при това онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36