за Христос

Числа 33:19-35   

19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес.
20 Като отпътуваха от Римон-Фарес, разположиха стан в Ливна.
21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса.
22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата.
23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан на хълма Сафер.
24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада.
25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот.
26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.
27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара.
28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка.
29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона.
30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот.
31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан.
32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад.
33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Йотвата.
34 Като отпътуваха от Йотвата, разположиха стан в Еврона.
35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион-гавер.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36