за Христос

Ето, те, по съвета на Валаам, накараха израелтяните да беззаконстват против Господа в делото на Фегор, така че язвата се яви сред Господнето общество.

Слушай Числа 31:16
Числа 31:16

Препратки:

Други преводи на Числа 31:16:

Ето, те по съвета на Валаам станаха причина израилевите синове да изменят на ГОСПОДА чрез Фегор, така че язвата дойде върху ГОСПОДНОТО общество!
/Верен 2002/
Ето, те, по съвета на Валаам, накараха израелците да беззаконстват против Господа в делото на Фегор, така че язвата се яви сред Господнето общество.
/Библейско общество 2000/
Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество.
/Протестантски 1940/
ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразия върху народа Господен.
/Православен/
Ето, те по съвета на Валаама станаха причина на Израилевите синове, та беззаконнуваха против Господа в дялото на Фегора, и стана язвата в събранието Господне.
/Цариградски/
Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to commit trespass against the LORD in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the LORD.
/KJV/