за Христос

Числа 27:12-23   

12 Моисей определя Исус Навин за свой заместник
След това Господ каза на Моисей: Изкачи се на тази планина Аварим и огледай земята, която съм дал на израелтяните;
13 и като я огледаш, ще се прибереш и ти при народа си, както се прибра брат ти Аарон;
14 защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението Ми да Ме осветите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин.)
15 А Моисей говори на Господа:
16 Господ, Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек,
17 който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господнето общество като овце, които нямат пастир.
18 Тогава Господ каза на Моисей: Вземи при себе си Исус, Навиновия син - човек, в когото е Духът, и положи на него ръката си;
19 и като го представиш пред свещеника Елеазар и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях.
20 И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израелтяни.
21 Той да стои пред свещеника Елеазар, който ще се допитва до Господа за него според съда на Урим; и по неговата дума да излизат, и по неговата дума да влизат, той и всички израелтяни с него, и цялото общество.
22 Моисей направи, както му заповяда Господ; взе Исус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество;
23 и като положи ръцете си на него, даде му поръчка, както Господ заповяда чрез Моисей.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36