за Христос

Числа 27:1-11,36   

1 Закон за наследството на дъщери
Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, Еферовия син, а Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.
2 Те застанаха пред Моисей, пред свещеника Елеазар и пред първенците и цялото общество, при входа на шатъра за срещане, и казаха:
3 Баща ни умря в пустинята; той не беше от дружината на онези, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, а умря поради собствения си грях; и нямаше синове.
4 Защо да изчезне името на баща ни от семейството му по причина, че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.
5 И Моисей представи делото им пред Господа.
6 Тогава Господ говори на Моисей:
7 Право говорят Салпаадовите дъщери; непременно да им дадеш да притежават наследство между братята на баща си и да направиш да мине върху тях наследството на баща им.
8 И кажи на израелтяните: Ако някой умре, без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му.
9 Ако няма дъщеря, тогава да дадете наследството му на братята му.
10 А ако няма братя, тогава да дадете наследството му на бащините му братя.
11 Но ако баща му няма братя, тогава да дадете наследството му на най-близкия му сродник от семейството му и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израелтяните, както Господ заповяда на Моисей.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36