за Христос

Син на Фалу беше Елиав;

Слушай Числа 26:8
Числа 26:8

Други преводи на Числа 26:8: