за Христос

Тези са семействата на Рувимовите синове; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души.

Слушай Числа 26:7
Числа 26:7

Препратки:

Други преводи на Числа 26:7: