за Христос

защото за тях Господ беше казал: Непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана нито един освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиновия син.

Слушай Числа 26:65
Числа 26:65

Препратки:

Други преводи на Числа 26:65:

защото ГОСПОД беше казал за тях: Непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана нито един освен Халев, синът на Ефоний, и Иисус, синът на Навий.
/Верен 2002/
защото за тях Господ беше казал: Непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана нито един, освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиновия син.
/Библейско общество 2000/
защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син.
/Протестантски 1940/
защото Господ бе им казал: те ще измрат в пустинята. И никой от тях не остана, освен Иефониевия син Халев и Навиновия син Иисус.
/Православен/
защото Господ рече за тях: Непременно ще умрат в пустинята. И не остана от тях ни един освен Халева сина Иефониева, и Исуса сина Навиева.
/Цариградски/
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
/KJV/